سایت دکتر مظهری

پست ها و مسئولیت ها

پست های سازمانی:

 

پست سازمانی

از سال

تا سال

1

دستیار و همکار علمی پروفسور کرمر

(رییس انستیتو تغذیه دانشگاه ژستون فون آلمان)

1973

1975

2

مدیر بیمارستان مرکزی حمایت مادران و نوزادان

1356

1358

3

رییس مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

1358

1378

4

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1358

1379

5

مدرس و عضو هیات موسس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

1358

1380

6

بنیانگذار و قائم مقام انستیتو ژنتیک و صدای مشاور سازمان بهزیستی

1372

1374

7

مشاور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1375

1379

8

موسس و مدیرگروه دوره فوق لیسانس تغذیه دانشکده بهداشت و راه اندازی دوره دکترا

(در دوره بازنشستگی به صورت افتخاری انجام شده است)

1376

1384

9

عضو هیات مدیره و موسسین انجمن PKU

1376

1380

10

عضو هیات مدیره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

1376

1385

11

عضو هیات مدیره انجمنهای پزشکی نظام پزشکی کشور

1377

1385

12

دبیر هشتمین کنگره تغذیه ایران

1382

1382

13

عضو شورای برنامه ریزی و نظارت بر تغذیه کشور در معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش

1383

1385

14

رییس و (عضو هیات مدیره)انجمن تغذیه ایران

1370

1380

15

عضو هیات تحریریه مجله های دنیای تغذیه –ایده آل-علوم غذایی و تغذیه-غذا

1389

تاکنون

16

عضو هیات موسس و مدیره غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

1384

تاکنون

17

رییس انجمن غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

1384

تاکنون

18

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد با مرتبه دانشیاری

1372

تاکنون

19

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران

1384

تاکنون

20

عضو هیات مدیره انجمن علمی پیشگیری و درمان غددایران

 

تاکنون

21

مدیر گروه تغذیه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

1372

تاکنون

22

عضویت در هیات مدیره و رییس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت

1391

تاکنون

23

عضویت در انجمن علوم غذایی و تغذیه پارسیان

1391 تاکنون

 

 

 

 

 

حاضرین در سایت

8  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
354
مطالب
855
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3403919