سایت دکتر مظهری

پیام بهارانه دکتر مظهری به یاران همراه

 

 

 

کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را          کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

با صد هزار جلوه بیرون آمدی که من           با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

 

بگذاریم که احساس هوایی بخورد...

زمستان سال جاری را با تمام نعمت های بیکران و زحمت های بی پایان ناشی از سرمای بی سابقه و بارش استثنایی و مداومش پشت سر می گذاریم با این تفاوت که گروهی از ما در سرا و کاشانه خود با بهره گیری از حداکثر امکانات گرمازایی، بدون اعتنا به عواقب استفاده خارج از اندازه از منابع محدود سوختی به راحتی غنوده بودیم در حالی که به علت افت فشار ناگهانی گاز ناشی از سرمای طاقت فرسا و غافل گیر شدن مسوولین، گروه بسیار کثیری از همنوعان، در سردترین نقاط کشور در سرما و یخبندان شدید، از بزرگ و کوچک در بیست و چهار ساعت شبانه روز از افروختن حتی یک شعله اجاق برای گرم کردن دست های یخ زده و از رمق افتاده شان و تهیه یک استکان چایی گرم و غذای نرم به آه و حسرت دچار شده بودند. پیر و جوان، دارا و ندار چه شب هایی را با رنج و اندوه و لرز و سرما به صبح رسانیدند و چه روزهایی را به امید رفع مشکل و دسترسی مجدد به منابع سوختی با بیم و امید سپری کردند؛ بی رمق و ناتوان تر از روز پیش ، شاهد شدت یافتن بیماری خردسالان و بدحال و پریشان تر شدن کهن سالان خود بودند و قدر عافیت را با مصیبتی که به آن دچار شده بودند با تمام وجود دانستند و تجربه کردند.

 

 

شکر نعمت نعمتت افزون کند        کفر، نعمت از کفت بیرون کند

 

راستی شما چه کاری را انجام دادید؟ آیا لحظه ای خودتان را به جای گرفتار شدگان در سوز سرما و درماندگان در انبوه برف و یخ قرار داده و با کاهش روشنایی لامپی اضافه بر نیاز و بستن شوفاژ در فضاهای خالی از سکنه یا کاهش شعله بخاری و صرفه جویی از روشن کردن طولانی مدت اجاق های گازی و فرهای شیرینی و کباب پزی خود قدمی در کاهش مصرف و کمکی در رفع نیاز به عمل آورده و همدلی و همبستگی خود را به انسان و انسانیت به منصه ظهور رسانیدید؟ یا این که با بی اعتنایی به رنج و زحمت طاقت فرسای گروه های کثیری از هموطنان خود شانه بالا انداخته و زیر لب زمزمه کردید :

« گر از نیستی دیگری شد هلاک تو را هست، بط را ز طوفان چه باک» و لحظه ای بر این اندیشه نیافتادید « وای اگر در پی امروز بود فردایی؟»

 

به هر تقدیر زمستان دارد می گذارد و می گذرد و به قول معروف روسیاهی ابدی به زغال خواهد ماند. کاهش سوز سرما، بلندتر شدن روزها، آب شدن یخ ها و ناپدید شدن انبوه برف ها، نوید نزدیک شدن به سالی نو و بهاری دیگر را می دهد؛ فصلی که همواره با تغییر و تحول سریع و باور نکردنی همراه است، شکفتن و شکوفایی، شور و سرزندگی در تمام ارکان عالم و زمین و زمان و دشت و دمن پدیدار شده و هر لحظه ای رو به گسترش می رود؛ درختان عریان و بی برگ و بار، جان تازه گرفته و با سرعت شگفت انگیزی خلعت زمردین بر تن و تاج شکوفه های چشم نوازی را بر سر می نهند. از زمین یخ زده و خشن و لغزنده و بی ترحم دوشین، اکنون لاله و نرگس و سوسن و سنبل سر بر آورده و فضای زندگی را با عطر شکرآور خود معطر می کنند؛ در این فصل شور و شیدایی، عروس چمن را به جلوه گری وامیدارد؛ زمزمه جویبار و همهمه کوهسار دل شدگان را به سوی خود فرا می خواند و نسیم فرح بخش صبا، روح زندگی را در رگ های طبیعت به جریان و امیدارد؛ چهره خشن و سربی رنگ و بی ترحم آسمان زمستانی به نور و جلای انوار هستی بخش آفتاب عالم تاب بهاری، به رنگ طلایی درآمده و به پرتوافکنی خود ادامه می دهد؛ شور و شعف در دل های خسته از سرمای زمستانی پدیدار شده و با بهره گیری از این همه تنوع در رنگ ها وترنم در ارکان طبیعت و تغییر آب و هوا و جان گرفتن درختان و رویش و پوشش باغ و چمن از گل و گیاه، روز رستاخیز را تداعی و قدرت لایزال ایزد دانا و یزدان توانا را به روشنی عیان و بیان می کند.

 

 

ای که پنجاه رفت و در خوابی       مگر این پنج روزه دریابی

 

 

راستی در این غوغای شور و شیدایی، مهرجویی و مهرورزی، گذشت و ایثار، بخشندگی و شکوفایی فصل بهار، شما همراهان وفادار و بزرگوار که مشغول مطالعه این نوشتار هستید در نظر دارید چه تغییری در گفتار و کردار و پندار خود به وجود آورید؟ آیا نمی خواهید شراب عشق و محبت را در ساغر انداخته فلک را سقف بشکافید و طرحی نو در اندازید؟ واقعا حیف است که من و شما از این همه آثار و علایم و پند و اندرزی که گردش چرخ فلک و گذشت ایام به ما می دهد پند نگیریم و کماکان در چنبره رشته های بغض و کینه و نفرت در هم تنیده خود گرفتارتر از گذشته و بی ثمر و کم بارتر از هر زمانی باقی مانده و به این مساله توجه نکنیم تا کی و تا چه حدی می توانید کینه های تلمبار شده و نفرت های انباشته شده را در قلب بی ترحم خود نگه داشته و آنها را روز به روز در تمام عملکردهای خود دخالت بدهید؟ آیا نمی خواهید تجدید نظری در رفتارهای انتقام جویانه و خط و نشان های غیر دوستانه خود به عمل آورید؟

 

صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را     خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟

 

آیا تصور کرده اید که ادامه این دور باطل، رنج دادن و رنج کشیدن، ستم دیدن و ستم روا داشتن، نفرت داشتن و نفرت آفریدن، عمرتان را تباه و زندگی تان را بر باد نخواهد داد؟ مگر نشنیده اید و باور ندارید همه چیز فانی و گذاشتنی و رفتنی است به جز دو چیز که ابدی و پایدار است؛ نام نیک و شهرت بد. باور کنید گذشت و بخشش درهمه زمینه ها  لذتی دارد که در انتقام و کیفر دادن نیست.

 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز     مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

 

 

از حلول عید نوروز باستانی و آغاز بهار دل افروز، مهربانی و مهرورزی را پیشینه خود ساخته و ابرهای کینه و انتقام را از خورشید وجودتان پراکنده کرده و پرتو گرم مهر و محبت از بن دل جوشیده تان را به سوی افرادی که بی سبب از آن ها بریده و رشته الفت خود را گسیخته اید عرضه بدارید. به دلجویی و رفع کدورت از دوستان و فامیل بپردازید که به علت رنجش از یک استنباط غلط و برداشت غیرمنصفانه و سوءتفاهم و یا درگیری های مالی و مادی، از کاهی کوهی ساخته اید و به جای گفتمان، جامه کوفتمان بر تن کرده و از هر فرصتی استفاده کرده و به ضربه وارد کردن و عمیق تر نمودن شکاف های ایجاد شده مشغول می باشید، راستی تا چه حدی مطمئن می باشید حق به جانب شما است؟ نمی خواهید با یک خودآزمایی علل واقعی بروز چنین رخدادهایی را ریشه یابی کنید!؟ پس تا فرصت از دست نرفته لیستی از افرادی که از آنها بیش و کم دلخور و پریشان خاطر شده اید تهیه کنید و اول از بزرگان یعنی پدر و مادر بزرگ ها و بعد پدر و مادر شروع کنید. وقتی لیست شما تکمیل شد تعداد آن ها را برشمارید و اگر مشاهده کردید تعداد آنها از شمار بیرون است، کلاه خودتان را قاضی کنید و به ارزیابی خویش بپردازید و نیم نگاهی به رفتار، کردار و گفتار خودتان افکنده و قضاوت فرمائید؛ مگر می شود که همه این افراد  ناحق و شما یکی بر حق باشید؟ اگر به اشتباه خود پی بردید، این ایام فرخنده را غنیمت شمرده و با ذوب کردن یخ های ایجاد شده در ارتباطات خود با نام بردگان و گره زدن رشته های مهر و محبت و الفت از هم گسیخته خود اقدام فرمایید؛ اول از پیران و سالمندان خانواده به خصوص والدین خود آغاز کنید چراکه این عزیزان آفتاب عمرشان بر لب بام می باشد و اگر غروب کنند هرگز طلوع نخواهد کرد و بعد از شتفاتن آن های به سرای باقی و پی بردن شما به اشتباهات واهی خود، دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت؛

 

اکنون که در دست توام مرحمتی کن     فردا که شدم خاک، چه سود اشک و ندامت؟

همی با شاخه گلی دلم را شاد کن       نثار تاج گلی بر مزارم ثمری و اثری ندارد

 

 

باور کنید من شاهد ماجرایی هستم که پسری چنان غرق در به دست آوردن جاه و جلال و مال و منال و اسیر اوهام خود شده بود که مادر پیر و بیمار و تنهای خود را به دست فراموشی سپرده و حتی زحمت پاسخ گویی به تلفن های این بانوی پیر و فرتوت و خسته دل را به خود نمی داد. مادر در عزلت تنهایی جان به جان آفرین تسلیم کرد و حسرت دیدار فرزندی که هنوز مهرش را به دل و دعای خویش را بدرقه راهش می کرد به گور برد ولی دیری نپایید که این فرزند از خدا بی خبر و بویی نبرده از انسانیت چنان به کیفر رسید که آثاری از پول و ثروت و ذره ای از شخصیت و احترام برایش باقی نماند، او که روزگاری سنبل موفقیت شده بود، امروزه به دریوزگی افتاده در غربت و تنهایی از فرط افسردگی به بر شمردن مورچه های جنگل در دیار غربت می پردازد و گذشته خود را با آه وحسرت به یاد می آورد. اگر می خواهید چنین ماجرایی را تجربه نکنید؛ تمام رشته های گسیخته، پاره شده و از هم دور گردیده را به هم نزدیک تر کرده و آنها را محکم تر از گذشته گره بزنید باور کنید گاهی پیوستن دوباره به آن هایی که با کینه و غضب نابجا ارتباطات و مراودات خود را از ایشان بریده اید چنان شادی آفرین و مهر انگیز و پایدار خواهد گشت که خود شگفت زده خواهید شد؛« من رشته محبت خود پاره می کنم، شاید گره خورد، به تو نزدیک تر شوم» در دنیایی که هزار دوست، اندک و یک دشمن بسیار است چرا من و شما دستی دستی تخم کین و نفاق افکنیم؟ بیایید تصمیم بگیریم با طراوت و تازگی عرضه شده در فصل بهاران، ما نیز خود را تغییر بدهیم و این همه رو به گذشته و پشت به آینده نداشته باشیم؛کینه های گذشته را فراموش کرده، به دوستی ها و همدلی و هم بستگی آینده چشم بدوزیم؛ کویر وجودمان را با زلال محبت، گذشت، ایثار و عشق آبیاری کنیم تا به جای روییدن خار مغیلان در پهنه دشت اندیشه مان، گلستانی از نیکی ها و زیبایی ها پرورش پیدا نماید و آبشاری ازمهر و محبت از بلندی فکر و اندیشه مان تراوش و سرازیر شود. لذا با این امید و آرزو در فرصت به دست آمده، با تقدیم بهترین شادباش ها و صمیمانه ترین تبریک ها و تهنیت های خود، عید سعید ملی و نوروز باستانی و خجسته ایام بهاری را به حضور شما بزرگواران همیشه همراهم تبریک عرض کرده و سلامتی و سرافرازیتان را از درگاه ایزد منان مسئلت می دارم.

 

 

 

 

حاضرین در سایت

17  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
65
مطالب
786
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
2315403

آخــرین مطالــب ارسالـی