سایت دکتر مظهری

پزشکان نمونه تهران در گروههای مختلف معرفی شدند

 هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ به مناسبت روز پزشک تعدادی از اعضا کادر پزشکی را به عنوان اعضا نمونه نظام پزشکی تهران معرفی کرد. بر این اساس اعضا زیر در روز پزشک به عنوان اعضا برگزیده در گروه های مختلف پزشکی در سال 1398 انتخاب و معرفی شدند.

 

گروه پزشکی: دکتر ایرج فاضل، دکتر غلامرضا خاتمی، دکتر مینو محرز، دکتر هدایت اله الیاسی

 

گروه دندانپزشکی: دکتر عباس خدایاری نمین، دکتر رضا میرمعصومی

 

گروه داروسازی: دکتر فرزاد کبارفرد، دکتر علی افراشته

 

آزمایشگاه: دکتر طلعت مختاری، دکتر بهروز نیک بین

 

مامایی: دکتر معصومه سیمبر، خانم فیروزه روستا

 

گروه پروانه دار: دکتر سید ضیاالدین مظهری، دکتر تیرنگ نیستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضرین در سایت

22  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
196
مطالب
818
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
2666894