سایت دکتر مظهری

بين وزن مناسب و وزن ايده‌آل چه تفاوتي وجود دارد و كداميك را بايد ملاك وزني خود در نظر بگيريم؟

  پاسخ به اين سوال و تعيين وزن متناسب و وزن ايده‌آل از طريق محاسبات گوناگوني صورت مي‌پذيرد، ولي آنچه كه عموميت دارد اين است كه مفهوم وزن ايده‌آل براي افراد گوناگون نتيجه يكساني را به تصوير نمي‌كشد. ساده‌‌ترين تعريف عبارت مي‌باشد از زماني‌كه هر فردي از قيافه و تناسب اندامش احساس رضايت كامل مي‌كند و از طرف خانواده و همسر خويش و نيز افراد بيگانه مورد تحسين قرار داده مي‌شود. آن وضعيت را مي‌توانيم براي هر فرد فرضي وزن ايده‌آل به‌حساب آوريم، ولي از طريق محاسبات ساده ديگري نيز تعيين اين موضوع صورت پذيرفته است. قديمي‌ترين فرمول وزن متناسب و وزن ايده‌آل مربوط است به بروكا كه مدتي است آن را منسوخ اعلام كرده‌اند. نحوه محاسبه وزن متناسب و وزن ايده‌آل به اين ترتيب براي آقايان و خانم‌ها اعلام مي‌گرديد. قد منهاي صد را محاسبه مي‌كردند و عدد حاصل تفريق، وزن متناسب را براي خانم‌ها و آقايان تعيين مي‌كرد، ولي با كسر 10 درصد وزن تعيين شده براي آقايان و 15 درصد وزن بدست آمده براي خانم‌ها وزن ايده‌آل محسوب شد، براي مثال اگر وزن خانمي با قد 160 سانتيمتر 60 كيلوگرم بود، وزن متناسبي داشت و اگر 15 درصد از آن كسر مي‌گرديد، داراي وزن 51 كيلوگرم مي‌بود كه ايده‌آل‌ترين وزن را دارا بود. بعدها وزن مطلوب و وزن متناسب از تقسيم نمودن وزن افراد 19 سال به بالا به مجذور قدشان محاسبه مي‌گرديد كه با سن و جنس افراد نيز بي‌ارتباط نبود. بطور مثال براي محدوده سني 19 تا 24 سال شاخص توده بدني متناسب، در محدود 19 تا 24 قرار دارد و زير اين مقدار كم وزن تلقي مي‌شود. براي محدوده سني 25 تا 34 سال شاخص توده بدن حداقل 20 و حداكثر 25، محدوده وزن مطلوب به‌حساب آورده مي‌شود و به همين ترتيب، براي محدوده سني 35 تا 44 سال شاخص توده بدن حداقل 21 و حداكثر 26، براي محدوده سني 45 تا 54 سال شاخص توده بدن حداقل 22 و حداكثر 27، براي محدوده سني 55 تا 64 سال شاخص توده بدن حداقل 22 و حداكثر 28 و از 65 سال به بالا شاخص توده بدن حداقل 24 و حداكثر 29 محدوده وزن مطلوب به‌حساب آورده مي‌شود.

گرچه محاسبات شاخص توده بدن وزن مطلوب و يا اضافه وزن و چاقي‌ها را به اين صورت تقسيم‌بندي مي‌كرد (يعني زير 5/18 كم وزن، 5/18 تا 9/24 وزن مطلوب، 25 تا 9/29 داراي اضافه وزن از حداقل تا حداكثر مقدار و 30 تا 9/34 چاقي درجه يك از حداقل تا حداكثر مقدار، 35 تا 9/39 چاقي درجه 2 از حداقل تا حداكثر مقدار و بالاخره فراتر از 40 چاقي درجه 3 )، ولي محل انباشتگي و فرم بدن را مشخص نمي‌كرد كه در بيماريزايي انواع چاقي‌ها نقش تعيين كننده، محل انباشتگي چربي‌ها دارند. براي اين منظور نسبت كمر به باسن (WHR) يا Waist/hip Ratio ابداع گرديد، بطوريكه اگر عدد بدست آمده از اين نسبت به مقدار 7/0 مي‌رسد تقسيم چربي‌ها در بدن و انباشتگي آن كمتر خطرساز تلقي مي‌گردد، ولي اگر اين نسبت براي خانم‌ها بالاتر از 8/0 و براي آقايان بالاتر از 9/0 محاسبه مي‌شود، عوارض قلبي و عروقي آنها را تهديد مي‌نمايد و چنانچه با اندازه‌گيري قطر شكم مشخص شود كه ميزان آن بيشتر از 88 سانتيمتر براي خانم‌ها و 102 سانتيمتر براي آقايان است، در اين صورت هر دو گروه مبتلا به چاقي شكمي بوده و از تناسب اندام ايده‌آل بهره‌مند نمي‌باشند.

روش ديگري كه مكمل اين محاسبات مي‌باشد، از تقسيم كردن قد به قطر مچ دست راست بر حسب سانتيمتر مي‌باشد كه تعيين كننده جثه افراد مي‌باشد.

 

 

باريك اندام

متوسط اندام

درشت اندام

آقايان

4/10 ≤

4/10-6/9

6/9 ≥

خانم‌ها

9/10 ≤

9/10-9/9

9/9≥

 

خطرات افزايش قطر شكم در زمينه‌سازي و بروز بيماري‌هاي مزمن غير واگير:

 

شروع خطرات 

آغاز تهديدات جدي

بروز بيماري‌هاي جان سوز

آقايان

94 ≤

102 ≤

112 ≤

خانم‌ها

80 ≤

88 ≤

96 ≤

حال عزيزاني كه علاقه‌مند به حفظ سلامتي خود مي‌باشند، بايد مسأله وزن و انباشتگي چربي بدنشان را تحت كنترل قرار دهند و نگذارند لذت آني آنها را به حسرت دائمي دچار نمايد، لذا ملاك محاسبه خودشان را نيز بر مبناي محاسبات ساده برشمرده شده قرار داده و با در نظر گرفتن سليقه و احساس رضايت واقعي و قلبي‌شان در هر وزن و سايزي كه در آن محدوده احساس رضايت وافي و اعتماد به نفس كامل مي‌نمايند، تلاش لازم را براي حفظ آن محدوده به عمل آورند.

 

 

 

 

 

حاضرین در سایت

15  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
71
مطالب
791
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
2367900