سایت دکتر مظهری

نگاهی مختصر به انواع آلودگی

 

نسخه PDF، نگاهی مختصر به انواع آلودگی که توسط دکتر سید ضیاء الدین مظهری تهیه و گرد آوری شده است، در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...

آلودگی ھای زيست محيطی

نسخه PDF، آلودگی ھای زيست محيطی که توسط دکتر سید ضیاء الدین مظهری تهیه و گرد آوری شده است، در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...

آلودگی خاک و زمین

نسخه PDF، آلودگی خاک و زمین که توسط دکتر سید ضیاء الدین مظهری تهیه و گرد آوری شده است، در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...

آلودگی نوری

 

نسخه PDF، آلودگی نوری که توسط دکتر سید ضیاء الدین مظهری تهیه و گرد آوری شده است، در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...

آگاهی درباره آلودگی اقیانوس ها

 

نسخه PDF،آگاهی درباره آلودگی اقیانوس ها که توسط دکتر سید ضیاء الدین مظهری تهیه و گرد آوری شده است، در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...

تاثیرات آلودگی هوا

 

نسخه PDF، تاثیرات آلودگی هوا که توسط دکتر سید ضیاء الدین مظهری تهیه و گرد آوری شده است، در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...

حاضرین در سایت

12  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
354
مطالب
855
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3403929