سایت دکتر مظهری

اصول تندرستی

آلرژی های غذایی، عوامل شبه حساسيت (حساسیتهای كاذب) را بشناسيد

از مجموعه زندگی سالم، آلرژی های غذایی، عوامل شبه حساسيت (حساسیتهای كاذب) را بشناسيد، در اختیار کاربران قرار می گیرد.

در این قسمت میبینیم که: تقريباً 20 درصد افراد رشد يافته حداقل يكبار در عمر خود به اين يا آن ماده ميل شده عدم تحمل پيدا ميكنند كه اغلب اين رخدا دها به عامل حساسيتهاي غذايي خاص تعلق ندارند. گرچه تمام تظاهرات بيماري مشابهت كاملي با حساسیتهاي غذايي دارند از اين رو حتي متخصصين بنام ايمونولوژي را نيز در انجام تستهاي پوستي در تشخيص واقعي دچار مشكل میسازند چرا كه در حساسیتهاي كاذب برخلاف حساسيتهاي واقعي آنتي كوري در قبال چنين رويدادي در بدن فرد ساخته نميشود و از این رواز طریق تستهای پوستی و آزمایشگاهی نمیتوان عامل شبه حساسیت را شناسایی نمود.

ادامه مطلب ...

آلرژی های غذایی، حساسیت به دانه ها و مغزهااز مجموعه زندگی سالم، آلرژی های غذایی، حساسیت به دانه ها و مغزها، در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب ...

آلرژی های غذایی، حساسیت در قبال مصرف غلاتاز مجموعه زندگی سالم، آلرژی های غذایی، حساسیت در قبال مصرف غلات، در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب ...

آلرژی های غذایی، حساسیت های ناشی از لبنیاتاز مجموعه زندگی سالم، آلرژی های غذایی، حساسیت های ناشی از لبنیات در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب ...

تغذیه دور، تغذیه نزدیک (قسمت دوم)از مجموعه زندگی سالم،تغذیه دور، تغذیه نزدیک (قسمت دوم) در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب ...

حاضرین در سایت

10  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
47
مطالب
768
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
2191019