مواد مغذی اساسی که خطر بروز کمبود آنها من و شما را همواره تهدید می‌نمایند، چه موادی می‌باشند؟

مطالعات‌ گسترده‌ای که تاکنون در قبال کمبودهای احتمالی در افراد جامعه به عمل آمده نشان می‌دهد علاوه بر کمبودهای ناشی از انرژی و پروتیین که جزو عمده‌ترین نیازهای بقای حیات و رشد ، ترمیم و جای‌گزینی سلول‌ها و بافت‌های فرسوده می‌باشند، کمبودهای دیگری نیز در سطح جامعه‌ ما به‌طور گسترده‌ای پراکندگی دارند که تعدادی از آنها عبارتند از:

کمبودمواد مغذی مثل کلسیم، آهن، روی، منیزیوم، ید و ویتامین‌های A ، D، B، C و غیره. در سطور بعدی سعی گردیده تا ضمن مرور کوتاهی بر نقش و اثر هر کدام از مواد نام برده شده، ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه دست‌یابی و تامین آنها را با شما عزیزان در میان گذاشته و منابع آنها را معرفی و مقادیر مورد نیاز  مشخص گردد.

دکتر سید ضیاءالدین مظهری