سایت دکتر مظهری

اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي

يك كارآزمايي آزمايشي تك موردي از نوع طرح خط پايه چندگانه فرآيند درمان، در دو مرحله كاهش و ابقاي وزن، بر روي چهار بيمار زن چاق انجام شد. بيماران مبتلا به چاقي بر پايه شاخص توده بدن، در پنج مرحله خط پايه و جلسه هاي ششم، دوازدهم، هيجدهم و بيست و چهارم، پرسشنامه روابط چندبعدي بدن – خود، پرسشنامه طرح واره هاي ظاهر و پرسشنامه سبك زندگي كارآمدي وزن را تكميل نمودند. وزن كشي بيماران در آغاز هر جلسه درمان انجام ميشد. داده ها به كمك رسم نمودار و محاسبه درصد بهبودي ارايه گرديدند.

ادامه مطلب ...

تأثير آهن درماني بر وضعيت سرمي مس در زنان مبتلا به كم خوني فقرآهن، مراجعه كننده به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران

دريافت نامتعادل مواد مغذي بين ريزمغذي ها از جمله مس و آهن تداخل ايجاد مي كند. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر آهن درماني بر وضعيت سرمي مس در زنان مبتلا به كم خوني فقر آهن، مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد اكبرآبادي، لولاگر، فيروزگر، مركز درماني حضرت رسول اكرم(ص) از بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران، در سال 1382 انجام شد.

 

ادامه مطلب ...

بررسي ميزان ضايعات و زائدات در واحدهاي تصفيه روغن خام استان تهران

در اين پژوهش از 5 کارخانه تصفيه روغن خام استان تهران به عنوان نمونه هايي از کارخانجات تصفيه کشور و با طراحي پرسشنامه هايي روش هاي فراوري و ميزان ضايعات و زائدات را در مراحل مختلف تصفيه روغن برآورد کرده، سپس با انجام محاسبات تجزيه واريانس با استفاده از نرم افزار MINITAB به مقايسه ميزان ضايعات در کارخانجات تصفيه و برآورد متوسط ميزان ضايعات در هر يک از مراحل تصفيه روغن خام پرداخته شد.
يافته ها: با توجه به ميزان ضايعات برآورد شده در کارخانجات تصفيه استان تهران، ميزان ضايعات در مرحله تصفيه به طور متوسط 4.5-6.5% مي باشد. که با توجه به ميزان توليد کارخانجات روغن نباتي کشور در سال 1387، جمعا 1400000 تن روغن خام تصفيه شده است.

ادامه مطلب ...

بررسي توليد روغن ميکروبي به وسيله Mortierella alpina

با توجه به اثرات تغذيه اي و دارويي آراشيدونيک اسيد در سيستم عصبي انسان مخصوصا نوزادان اين اسيد چرب در سال هاي اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته و توانسته است در ساختار فرمولاسيون غذاي نوزادان قرار گيرد. در اين تحقيق به بررسي توليد و استخراج اين اسيد چرب از اصلي ترين منبع توليد آن که Mortierella alpina است پرداخته شده است.
جهت افزايش زيست توده از کشت در محيط مايع به روش ناپيوسته استفاده گرديد. پس از طي مدت زمان تخمير زيست توده توليد شده از محيط مايع جدا گشته و روغن آن استخراج گرديد. روند رشد و توليد روغن در محيط جايگزين مورد بررسي قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

بررسي ميزان ضايعات و زايدات در واحدهاي فرآوري دانه هاي روغني استان تهران

در اين پژوهش از 2 کارخانه روغن کشي استان تهران به عنوان نمونه هايي از کارخانجات روغن کشي کشور و با طراحي پرسشنامه هايي روش هاي فرآوري و ميزان ضايعات و زايدات را در مراحل مختلف فرآوري دانه هاي روغني برآورد کرده، سپس با انجام محاسبات تجزيه واريانس با استفاده از نرم افزار MINITAB به مقايسه ميزان ضايعات در کارخانجات روغن کشي و برآورد متوسط ميزان ضايعات در هر يک از مراحل فرآوري دانه هاي روغني پرداخته شد.
يافته ها: با توجه به ميزان ضايعات برآورد شده در کارخانجات روغن کشي استان تهران، ميزان ضايعات در مرحله روغن کشي به طور متوسط براي آفتابگردان 6-5%، کلزا 5-4%، سويا 4-3% مي باشد که با توجه به ميزان توليد کارخانجات روغن کشي کشور در سال 1387، جمعا 1،300،000 تن دانه روغني روغن کشي شده که با احتساب ميزان روغن هر نوع از دانه هاي روغني، ميزان روغن آن بالغ بر 300 – 250 هزار تن بوده است.

ادامه مطلب ...

اثر L - کارنيتين بر روي سطح نيتريک اکسيد و فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين سرمي در موش هاي صحرايي نرمال و ديابتي شده با استرپتوزوسين

مشکلات قلبي- عروقي و از جمله پرفشاري خون، از عوارض ناشي از ابتلا به ديابت طولاني مدت مي باشند. مطالعات محدودي حاكي از اثرات مثبت L– كارنيتين بر پرفشاري خون موجود مي باشد. در بررسي حاضر، اثرات احتمالي L– كارنيتين بر سطح نيتريك اكسيد (NO) و فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين ((ACE سرمي و فشار خون سيستوليك (SBP) در موش هاي صحرايي نرمال و ديابتي شده مورد مطالعه قرار گرفته است...

 

ادامه مطلب ...

حاضرین در سایت

13  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
354
مطالب
855
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3403939