سایت دکتر مظهری

بررسي ميزان ضايعات و زائدات در واحدهاي تصفيه روغن خام استان تهران

مقدمه: يکي از مهمترين مسائل در مبحث روغن ها ميزان ضايعات و زائدات آن در مراحل مختلف تصفيه روغن است که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش از 5 کارخانه تصفيه روغن خام استان تهران به عنوان نمونه هايي از کارخانجات تصفيه کشور و با طراحي پرسشنامه هايي روش هاي فراوري و ميزان ضايعات و زائدات را در مراحل مختلف تصفيه روغن برآورد کرده، سپس با انجام محاسبات تجزيه واريانس با استفاده از نرم افزار MINITAB به مقايسه ميزان ضايعات در کارخانجات تصفيه و برآورد متوسط ميزان ضايعات در هر يک از مراحل تصفيه روغن خام پرداخته شد.
يافته ها: با توجه به ميزان ضايعات برآورد شده در کارخانجات تصفيه استان تهران، ميزان ضايعات در مرحله تصفيه به طور متوسط 4.5-6.5% مي باشد. که با توجه به ميزان توليد کارخانجات روغن نباتي کشور در سال 1387، جمعا 1400000 تن روغن خام تصفيه شده است.
نتيجه گيري: طبق برآورد انجام شده با تخمين درصد ضايعات و قيمت جهاني روغن خام حدود 1000 ( تن /دلار)، در حدود 101- 68 هزار تن روغن به قيمت 101- 68 ميليون دلار طي فرآيند تصفيه ضايع شده که مبلغ قابل توجهي است.
 
كليد واژه: تصفيه، روغن خام، زائدات، ضايعات
 

دریـــافـــت فـــایـــل

حاضرین در سایت

30  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
348
مطالب
851
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3349859