سایت دکتر مظهری

اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي

چكيده
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي است.

روش: يك كارآزمايي آزمايشي تك موردي از نوع طرح خط پايه چندگانه فرآيند درمان، در دو مرحله كاهش و ابقاي وزن، بر روي چهار بيمار زن چاق انجام شد. بيماران مبتلا به چاقي بر پايه شاخص توده بدن، در پنج مرحله خط پايه و جلسه هاي ششم، دوازدهم، هيجدهم و بيست و چهارم، پرسشنامه روابط چندبعدي بدن – خود، پرسشنامه طرح واره هاي ظاهر و پرسشنامه سبك زندگي كارآمدي وزن را تكميل نمودند. وزن كشي بيماران در آغاز هر جلسه درمان انجام ميشد. داده ها به كمك رسم نمودار و محاسبه درصد بهبودي ارايه گرديدند.

يافته ها: درمان شناختي رفتاري چاقي در كاهش وزن و ابقاي آن مؤثر بود و به تغييراتي در رضايت از تصوير بدن، باورهاي شخصي درباره ظاهر و خود كارآمدي وزن انجاميد.
نتيجه گيري: رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي مؤثر است.
كليدواژه: چاقي؛ رفتاردرماني شناختي؛ كاهش وزن؛ ابقاي وزن

 

دریـــــافـــــت فـــــایـــــــــــــــل

 

 

حاضرین در سایت

13  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
354
مطالب
855
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3403955