حمايت تغذيه اي دربخش سوختگي

 

حمايت تغذيه اي دربخش سوختگي

 

 

 


اعضاي كارگروه سوختگي شامل:
علي رشيدي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خانم جوبند ، خانم فضيلتي ، سميه كمالیان مسئول تغذيه و رژيم درمانی بيمارستان شهداي یافت آباد، خانم بحرالعلومي

 

 

 

 نسخه PDF پژوهش فوق از لينك زير قابل دسترسي است 

لینک دانلود(برای دریافت فایل PDF کلیک نمایید)