شناخت مواد غذایی، علم تغذیه، بیوشیمی، فیزیولوژی در کنار هم پایه های بنیادی تنظیم برنامه غذایی در شرایط گوناگون بیماری و سلامت در گروههای سنی مختلف هستند.

 

شناخت مواد غذایی، علم تغذیه، بیوشیمی، فیزیولوژی در کنار هم پایه های بنیادی تنظیم برنامه غذایی در شرایط گوناگون بیماری و سلامت در گروههای سنی مختلف هستند.

به هنگام تنظیم برنامه غذایی، این علوم بنیادی باید کاملا همراه با توجه به ملاحظات محیطی (فرهنگی، اقتصادی، شغلی و خانوادگی) و عوامل روان شناختی باشند.

 

 
ارتباط صبورانه مشاور با مراجعین و سهولت ارتباط در فواصل جلسات مشاوره برای رسیدن به نتایج ثمر بخش لازمه یک رژیم درمانی اصولی است.

این خیلی قابل تامل است که میلیونها مرگ در دنیا ناشی از رژیم غدایی نا سالم است، و بازار رو به رشد لاغری و تناسب اندام نیز روز به روز فریبنده تر می شود...

حال آنکه رمز شفای هر فرد در تعادل و در درون خود اوست. خودی که به شدت از آن فاصله گرفته شده...و تعادلی که در ذره ذره طبیعت و خلقت موج می زند.


نظم و تعادلی که انقدر هر روز با ما بوده است و عادی شده که از شفا بخشی آن غافل شده ایم.


دکترلادن گیاهی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی