کارگاه آموزشی رایگان با موضوعات کاربران توسط دکتر مظهری

کارگاه آموزشی پاسخگویی به سوالات کاربران توسط دکتر مظهری و چه سوالاتی باید در اولویت باشد. سوالات خود را به شماره 300023051 با کد kargah ارسال نمایید.

به نظر شما چه موضوعاتی باید در اولویت باشند؟
کبد چرب (کد1)                    رژیم دیابتی ها(کد2)

روشهای کاهش وزن(کد3)           روشهای افزایش وزن(کد4)

تغذیه کودکان(کد5)

 

شماره پیامک 300023051 با کد kargah